Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007


Εκδήλωση - συζήτηση,
Τρίτη 26 Ιουνίου, ώρα 19:30, πλατεία Σημηριώτη

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ή ΧΩΡΟΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ;