Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εδώ και καιρό δρομολογήσει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος. Οι προτάσεις που έως τώρα έχουν διατυπωθεί προδιαγράφουν μια αναθεώρηση βαθύτατα αντιδραστική και εχθρική στις ανάγκες, τα μορφωτικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων και νέων. Είναι αλλαγές που επιβάλλονται στη σύγχρονη «παγκοσμιοποιημένη» εποχή μας, την εποχή της ΟΝΕ και του Ευρωσυντάγματος, της διαρκούς λιτότητας, της άγριας καταστολής και τελικά, την εποχή της κυριαρχίας της αγοράς στο περιβάλλον, τη φύση και την ίδια μας τη ζωή.