Δευτέρα 14 Απριλίου 2008

Νέα συνάντηση των σχημάτων και κινήσεων πόλης με αντικαπιταλιστική αναφορά στις 14/4

Στην 3η συνάντηση τοπικών σχημάτων (31/3), στην οποία συμμετείχαν 12 σχήματα, αποφασίστηκε η διοργάνωση διημερίδας με δύο θεματικές:

α) Ελεύθεροι χώροι και
β) νέος κώδικας δήμων και κοινοτήτων.

Για τη διοργάνωση της διημερίδας τα σχήματα καλούν σε συνάντηση στις 14/4.

Τέλος, για το ζήτημα της εντεινόμενης κρατικής τρομοκρατίας αποφασίστηκε η έκδοση κοινού κειμένου των σχημάτων.