Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

Ανακύκλωση: Ζητούμενο το κέρδος ή το περιβάλλον;

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμάτων και πιο συγκεκριμένα αυτό του περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την ενημέρωση των πολιτών και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Ωστόσο αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα έχει μετατραπεί σε πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματικών συμφερόντων. Μεγάλα ερωτηματικά προκύπτουν για τις κάθε λογής εταιρίες που ξεφυτρώνουν με αμφίβολης αποτελεσματικότητας προγράμματα και συμβάσεις.

Η ανακύκλωση λοιπόν ως πεδίο κερδοφόρας εκμετάλλευσης της περιβαλλοντικής μας ευαισθησίας;

Μια άλλη ανακύκλωση θα έλυνε το ζήτημα;

Μπορούμε άραγε να συνεχίσουμε σε ένα φρενήρη ρυθμό κατανάλωσης έχοντας «ήσυχη» τη συνείδησή μας επειδή ανακυκλώνουμε;

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Ζητούμενο το κέρδος ή το περιβάλλον;

Με αφορμή την εβδομάδα ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 20-26 Οκτωβρίου από τον Δήμο της Νέας Ιωνίας θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα.

Το ζήτημα των απορριμμάτων συνδέεται ευθέως με την επιβολή και επέκταση ενός καταναλωτικού μοντέλου ζωής. Οι ανθρώπινες ανάγκες επανακαθορίζονται στα πλαίσια της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ικανοποιούνται δε σε απόλυτη δυσαρμονία και εις βάρος του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση αποτελεί αδήριτη ανάγκη στην εποχή μας. Αποτελεί εκείνη την τεχνολογική εξέλιξη η οποία συνδυαζόμενη με την περιβαλλοντική συνείδηση μπορεί να αποφέρει σοβαρή εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Το ευρύτερο ζήτημα βέβαια της ολοένα και μεγαλύτερης παραγωγής απορριμμάτων δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο μέσα στα πλαίσια ριζικών αλλαγών στον τρόπο ζωής, παραγωγής και κατανάλωσης.