Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ!

Με αφορμή την ανακοίνωση του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Βρεφών και Νηπίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ν. Ιωνίας, στην οποία διεκδικούν την πλήρη κατάργηση των τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, ως συνέπεια του δικαιώματός τους στην δωρεάν παιδεία και προσχολική αγωγή, αίτημα που μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους, θα θέλαμε να θίξουμε και μερικά ακόμα ζητήματα:

1. Οι γονείς-δημότες, καλούνται να πληρώσουν τριπλά. Από τη μια ως δημότες, μέσω των δημοτικών τελών που κάθε χρόνο ολοένα και αυξάνονται, ως εργαζόμενοι μέσω και των φόρων που πληρώνουν προς το κράτος, και ως γονείς (sic!) μέσω των τροφείων. Στην περιοχή μας το ποσό που υποχρεούται να δώσει κάθε γονέας, ώστε να έχει το παιδί του στον παιδικό σταθμό του Δήμου, είναι 90 ευρώ το μήνα, ποσό που καταβάλλεται σε τρίμηνες δόσεις.
Το μέλλον, προδιαγράφεται ακόμα χειρότερο αν εφαρμοστεί το «Σχέδιο Καλλικράτης» για την τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το οποίο, οι γονείς-δημότες, θα αναγκαστούν να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο για τους παιδικούς σταθμούς αλλά και για άλλες υπηρεσίες (παιδεία, υγεία, πρόνοια…).

2. Στο Δήμο Νέας Ιωνίας λειτουργούν σήμερα 7 παιδικοί σταθμοί οι οποίοι φιλοξενούν γύρω στα 600 περίπου παιδιά (βρέφη και νήπια). Κι εδώ να θυμίσουμε ότι πέρσι 200 παιδάκια δεν έγιναν δεκτά, ενώ αρκετά είναι αυτά που πηγαίνουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της περιοχής μας σήμερα απασχολούνται περίπου γύρω στους 120 εργαζόμενους (παιδαγωγοί, μάγειροι, καθαρίστριες, κοινωνικοί λειτουργοί, φύλακες, διοικητικό προσωπικό). Οι εργαζόμενοι παιδαγωγοί στους σταθμούς για να μπορούν να τελούν το παιδαγωγικό τους έργο έχουν ανάγκη από την τήρηση της αναλογίας παιδιών - παιδαγωγού. Το θέμα δεν είναι να έχουμε παιδικούς σταθμούς -parking για τα παιδιά, αλλά ολόπλευρη σύγχρονη ανθρωπιστική και δημιουργική παρέμβαση στα παιδιά, μέσω της κοινωνικοποίησης τους από τη διαδικασία παρακολούθησης των παιδικών σταθμών. Άρα το θέμα είναι και η επάρκεια του προσωπικού (σε αριθμό) αλλά και η παιδαγωγική του "εκπαίδευση" ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο και να μην "προσέχει" απλά τα παιδιά ώστε να μην χτυπήσουν, μαζί φυσικά με την ολόπλευρη υλικοτεχνική υποστήριξη (σε υποδομές και μισθολογικά ) για να γίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, και σε αυτόν τον τομέα, η περιοχή μας, δεν έχει να επιδείξει τα καλύτερα. Το σύνολο των παιδικών σταθμών της Νέας Ιωνίας στεγάζεται σε ενοικιασμένα κύρια, τα περισσότερα από τα οποία δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών.
3. Οι Παιδικοί Σταθμοί πρέπει πρώτα και κύρια να έχουν τα κατάλληλα μέσα ώστε να παίζουν παιδαγωγικό ρόλο, καθώς αποτελούν έναν από τους φορείς κοινωνικής ενσωμάτωσης του παιδιού. Οι παιδικοί σταθμοί θέλουμε να προσφέρουν στα φιλοξενούμενα παιδιά ενιαία προσχολική αγωγή με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, να αντισταθμίζουν τις κοινωνικές διαφορές και ανισότητες. Άρα, αν θέλουν να επιτελούν το ρόλο τους, χρειάζεται η συνεχής ανανέωση της υλικοτεχνικής τους υποδομής και του παιδαγωγικού υλικού. Για τις διάφορες δραστηριότητες χρειάζονται αναλώσιμα υλικά τα οποία πρέπει να προσφέρονται δωρεάν στα παιδιά και όχι να καλούνται οι γονείς να τα καλύψουν βάζοντας για άλλη μια φορά το χέρι στην τσέπη. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Γνώμη μας είναι ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί πρέπει να έχουν δημόσιο, δωρεάν, κοινωνικό χαρακτήρα για όλους. Δικαίωμα πρόσβασης να έχουν όλοι οι Ιωνιώτες, καθώς και οι μετανάστες, χωρίς την καταβολή τροφείων.
Ως Εκτός Σχεδίου θα συμβάλλουμε με όλους τους τρόπους, για το δημόσιο, δωρεάν, κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα τους, για την κατάργηση των τροφείων, για τη μεταστέγασή τους σε σύγχρονα κτήρια. Όλα αυτά απαιτούν τη συμβολή όλων των κατοίκων της Ν Ιωνίας, την ενεργή δράση και διεκδίκηση, ενάντια σε όσους θέλουν τους σταθμούς υποβαθμισμένους και τους δήμους επιχειρήσεις με τους δημότες πελάτες.Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία
web: www.ektossxediou.blogspot.com, e-mail: ektossxediou@gmail.com