Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Κάλεσμα 3ης συνάντησης σχημάτων αντικαπιταλιστικής αναφοράς

Η συνάντηση των σχημάτων αντικαπιταλιστικής αναφοράς της Αθήνας, που διοργάνωσε η Αριστερή Παρέμβαση στη Ν.Σμύρνη στις 16/12/2007, ανέδειξε την ανάγκη και την διάθεση των σχημάτων να προχωρήσουν σε μια κατεύθυνση συντονισμού των δράσεων τους και την αναζήτηση μιας αντικαπιταλιστικής απάντησης στις αναδιαρθρώσεις στο χώρο που εφαρμόζονται σαν απόρροια του καπιταλιστικού μοντέλου που έχει επιλεγεί.
Στη συζήτηση πήραν μέρος 18 Σχήματα από διαφορετικές περιοχές της πόλης κάποια από τα οποία ήρθαν έχοντας συνεδριάσει με βάση το κάλεσμα και έχοντας αποφάσεις, ενώ υπήρχαν και σχήματα που πήραν μέρος ως παρατηρητές. Όλες οι τοποθετήσεις μετέφεραν τον προβληματισμό για τις προωθούμενες αλλαγές στα διάφορα σημεία και την εμπειρία από τους αγώνες που η κάθε συλλογικότητα έχει αναπτύξει ή συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στην ανάπτυξη αντιστάσεων και αγώνων απέναντι στις πολιτικές και την λογική που το κράτος και το κεφάλαιο προωθούν.
Στις 2/2/2008 στην Ν. Σμύρνη πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση των σχημάτων στην οποία πήραν μέρος 5 σχήματα που είχαν συζητήσει πάνω στο 2ο κάλεσμα της Αριστερής Παρέμβασης και σύντροφοι από άλλα 6 σχήματα.
Κοινός τόπος και στις δύο μέχρι τώρα συζητήσεις από τις τοποθετήσεις των σχημάτων και των συντρόφων είναι η ανάγκη μιας σταθερής και οργανωμένης συνεύρεσης, ανταλλαγής εμπειρίας, κοινών επεξεργασιών και κυρίως κοινής παρέμβασης στη λογική του καλέσματος της πρώτης συζήτησης (παρατίθεται στο τέλος).
Στην συζήτηση συμφωνήθηκε να σταλεί στα σχήματα νέο κάλεσμα για συνάντηση όλων των σχημάτων την Δευτέρα 31/3/2008 στις 18.30 στο Πολυτεχνείο
Η συνάντηση που προτείνεται έχει στόχο να προχωρήσει την συζήτηση στα ερωτήματα και στις απόψεις που έχουν κατατεθεί και στον τρόπο με τον οποίο κάθε σχήμα αντιλαμβάνεται μια τέτοια προσπάθεια. Παράλληλα να δώσει την δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένα βήματα που θα αποφασίσουμε να προχωρήσει η διαδικασία σε πρακτικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα προτείνουμε να πάμε για μια διημερίδα στα μέσα του Μαΐου με δύο συζητήσεις που θα αφορούν, η πρώτη τους ελεύθερους χώρους, τα μέτωπα πάνω στα οποία πρέπει να παρέμβουμε, με ποια λογική και στόχευση και η δεύτερη τις αλλαγές και το χαρακτήρα της Τ.Α έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από το νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων και τους δρόμους αντιπαράθεσης.
Επίσης διαπιστώνοντας την ανάγκη για ένα διαρκή χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων προτείνουμε την δημιουργία μιας ιστοσελίδας που από τη μια θα λειτουργεί σαν χώρος ανάρτησης επεξεργασιών, κειμένων, προτάσεων και πληροφόρησης της δράσης των σχημάτων και αφετέρου σαν χώρος συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.
Επιδίωξή μας είναι η συμμετοχή του συνόλου των αντικαπιταλιστικών σχημάτων της πόλης στη διαδικασία που αναπτύσσεται.
Καλούμε όλα τα σχήματα να συνεδριάσουν με βάση το παραπάνω κάλεσμα και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις στα υπόλοιπα σχήματα, αν είναι δυνατόν πριν από την συνάντηση.

Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της πόλης
Φλεβάρης 2008