Κινήσεις Εργαζομένων - Σωματεία

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανεξάρτητες Αυτόνομες Κινήσεις Παρεμβάσεις Α βάθμιας Εκπαίδευσης

Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών

ΕΑΑΚ-Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Εδώ Πολυτεχνείο-ένα site για το ...πανεκπαιδευτικό κίνημα

Εργαζόμενοι στα Ελληνικά Γράμματα

Νέα Βάρδια-Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων και Ανέργων

Παναττική Ενωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού

ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ-Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων Συντακτών Περιοδικού Τύπου

Πρόταση Προοπτικής-Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζομένων Εθνικής

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής

Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια

Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

Συσπείρωση Εργαζομένων στο ΥΠΕΠΘ

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών