Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012


Εκατοντάδες χιλιάδες λαού στους δρόμους!


Η χούντα Παπαδήμιου-κεφαλαίου θα πέσει με παρατεταμένο λαϊκό αγώνα!


Απεργίες-καταλήψεις-διαδηλώσεις παντού!


Κυριαρχία του αγωνιζόμενου λαού!