Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2006

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΞΩ ΑΠ' ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ